Reabilitare moderată a Școlii Gimnaziale Purani corp A și corp B

Nr. inregistrare : 719

Data:  27.02.2023

Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

UAT Comuna Purani, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul REABILITAREA MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE PURANI CORP A SI CORP B, COMUNA PURANI JUDETUL TELEORMAN”, Titlu Apel: PNRR/2022/C10/12, Runda 1 in judetul Teleorman, implementat de UAT Comuna Purani, conform contractului de finantare nr 6579/18.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 18.01.2023.

Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit resilient si verde al Comunei Purani.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta renovarea energetica moderata a Scolii Gimnaziale Purani, Corpul A si B din Comuna Purani, judetul Teleorman.

PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

  • Numar de unitati solicitate:669 mp
  • Suma solicitata pentru investitie (Euro):294.360
  • Suma solicitata pentru investitie (Lei):1.449.045,97

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

  • Renovarea energetică moderată a corpurilor A si B ce apartin Scolii Gimnaziale Purani, din comuna Purani, judetul Teleorman, contribuindu-se astfel, la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.
  • Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din localitate.
  • Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.449.045,97, la care se adauga TVA in valoare de 275.318,73lei.

 

e-mail: [email protected]                                          telefon : 0760823681

 


„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/