Modificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Consiliul Local al comunei  Purani, judeţul Teleorman întrunit in şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului comunei Purani, înregistrată la nr.1317…

Continue ReadingModificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Rectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman întrunit in şedinţa ordinara din data de 20 iunie 2019,   avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitatii Purani, d-l Stroescu…

Continue ReadingRectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta  ordinara  in data de 20  iunie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitati Purani, domnul Stroescu…

Continue ReadingDeclararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani

Aprobarea devizului general privind valoarea totala a investitiei “Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Purani, judetul Teleorman“

Consiliul Local al comunei  Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului comunei Purani, inregistrata la nr.972…

Continue ReadingAprobarea devizului general privind valoarea totala a investitiei “Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Purani, judetul Teleorman“

Stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Purani, judetul Teleorman, pentru familia ocupationala “Administratie” pentru anul 2019

Consiliul Local Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitatii, inregistrat la nr.974/11.04.2019; - prevederile…

Continue ReadingStabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Purani, judetul Teleorman, pentru familia ocupationala “Administratie” pentru anul 2019

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Purani, judetul Teleorman pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019, avand in vedere: -  proiectul de buget inregistrat la nr.878/02.04.2019; -  raportul de…

Continue ReadingAprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Purani, judetul Teleorman pe anul 2019

Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de inters local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019

Consiliul Local Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 februarie 2019, Avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitatii, inregistrata la nr.202/25.01.2019; - raportul de…

Continue ReadingAprobarea Planului de actiuni si lucrari de inters local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019

Actualizarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor la nivelul comunei Purani

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 februarie 2019, Avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitatii, inregistrata la nr.474/22.02.2019;…

Continue ReadingActualizarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor la nivelul comunei Purani