Modernizări drumuri comunale
Sistem centralizat de alimentare cu apă
Gestionarea deşeurilor
Achiziție utilaje pentru activități administrative


There aren't any posts currently published in this category.