Infiintarea unei statii de reincarcare vehicule electrice in comuna Purani

  Nr. inregistrare : 720 Data:  27.02.2023 Comunicat de presa  ”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” UAT Comuna Purani anunta inceperea proiectului cu titlul “Infiintarea unei statii de reincarcare…

Continue ReadingInfiintarea unei statii de reincarcare vehicule electrice in comuna Purani

Reabilitare moderată a Școlii Gimnaziale Purani corp A și corp B

Nr. inregistrare : 719 Data:  27.02.2023 Comunicat de presa ”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” UAT Comuna Purani, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul “REABILITAREA MODERATA A SCOLII…

Continue ReadingReabilitare moderată a Școlii Gimnaziale Purani corp A și corp B

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială PURANI, din județul TELEORMAN, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.9, începând cu data de 16.01.2023, pentru o perioadă de 60 de zile, la sediul…

Continue ReadingAnunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA)

Declararea FOSELOR SEPTICE Prin prezenta,va informam faptul ca in conformitate cu prevederile art.11 din HG nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea…

Continue ReadingAnunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA)

Modificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Consiliul Local al comunei  Purani, judeţul Teleorman întrunit in şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului comunei Purani, înregistrată la nr.1317…

Continue ReadingModificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Rectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman întrunit in şedinţa ordinara din data de 20 iunie 2019,   avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitatii Purani, d-l Stroescu…

Continue ReadingRectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta  ordinara  in data de 20  iunie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitati Purani, domnul Stroescu…

Continue ReadingDeclararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani