Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială PURANI, din județul TELEORMAN, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.9, începând cu data de 16.01.2023, pentru o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Purani, conform art. 11 alin. (2) lit.j) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Atasament media: document PDF

PRIMAR,

Petrică Necula