Anunt licitație publică

Consiliul Local Purani,  prin Primaria comunei Purani, judetul Teleorman, cu sediul in comuna Purani, Sos. Pitesti, nr.17, judetul Teleorman, CUI 16380704 reprezentat prin domnul  Necula Petrica avand functia de primar, organizeaza  licitatie publica pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra terenului extravilan in suprafata de 235.142 mp situat in comuna Purani, apartinand domeniului privat al UAT Purani, judetul Teleorman, categoria de folosinta pasune, destinat edificarii de constructii cu destinatia de producere de energie verde/parc fotovoltaic in sistem dual, compus din :

  • 81317 mp identificat prin C.F. nr.20250,
  •   5139 mp, identificat prin CF nr.20251,
  • 12629 mp, identificat prin CF nr. 20252,
  • 52302 mp, identificat prin CF nr. 20261,
  • 23871 mp, identificat prin CF nr.20264,
  • 33584 mp, identificat prin CF nr.20271,
  • 26300 mp, identificat prin CF nr. 20277.

Licitatia va avea loc la data de 16.03.2023, ora 10:00 la sediul Primariei comunei Purani.

Documentele se pot procura incepand cu data de 01.03.2023 pana la data de 10.03.2023, ora 16:00 .

Termenul limita de depunere a ofertelor este la data de 14.03.2023, ora 16:00.

Documentatia de licitatie, caiet de sarcini – 100 lei.

Informatii suplimentare, telefon: 0753020101; 0744482820.

PRIMAR,

Necula Petrica