Anunț licitație publică – construcție parc fotovoltaic

Consiliul Local Purani,  prin Primaria comunei Purani, judetul Teleorman, cu sediul in comuna Purani, Sos. Pitesti, nr.17, judetul Teleorman, CUI 16380704 reprezentat prin domnul  Necula Petrica avand functia de primar,…

Continue ReadingAnunț licitație publică – construcție parc fotovoltaic

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de superficie – producere de energie verde/parc fotovoltaic in sistem dual

având ca obiect constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica asupra terenului extravilan, in suprafata totala de 235.142 mp (23,5142 ha), situat astfel:  81.317 mp,inscris in CF…

Continue ReadingRAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de superficie – producere de energie verde/parc fotovoltaic in sistem dual

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – producere de energie verde/parc fotovoltaic in sistem dual

Încheiat astăzi, 16 martie 2023, ora 10,00 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea:  constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica asupra terenului extravilan, in suprafata totala…

Continue ReadingPROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – producere de energie verde/parc fotovoltaic in sistem dual