Modificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Consiliul Local al comunei  Purani, judeţul Teleorman întrunit in şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului comunei Purani, înregistrată la nr.1317…

Continue ReadingModificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Rectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman întrunit in şedinţa ordinara din data de 20 iunie 2019,   avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitatii Purani, d-l Stroescu…

Continue ReadingRectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta  ordinara  in data de 20  iunie 2019, avand in vedere: - expunerea de motive a primarului localitati Purani, domnul Stroescu…

Continue ReadingDeclararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani